Incassobureau Delft

Incassobureau Delft wij zijn een incassobureau voor bedrijven als ook particuliere opdrachtgevers.

Uw openstaande factuur, vordering, huur, borg, lening wordt niet betaald ?

Dien nu GRATIS uw vordering in en wij gaan direct aan de slag op basis van No Cure No Pay incasso*

Onderzoek wijst uit dat hoe langer u wacht des te lastiger het is om de factuur/vordering geïncasseerd te krijgen!

Geef deze dan direct uit handen op basis van no cure no pay incasso*

Hoe werkt het ? Dien direct uw openstaande factuur in op basis van “nocurenopay incasso *

of email uw factuur en/of vordering rechtstreeks naar indienen@optijdbetaald.nl

Heeft u vragen ?  Bel met 085 – 2500986 of e-mail vrijblijvend naar info@optijdbetaald.nl

Incassobureau Delft inschakelen ?  Wij werken door heel nederland voor het incasseren van onbetaalde facturen, huren, leningen, verpandingen.
Wij behandelen diverse incasso vraagstukken van kleine tot grote bedragen voor zowel bedrijven als ook voor particuliere opdrachtgevers.
D
oor onze jarenlange ervaring biedt dat voor u, als opdrachtgever, zekerheid ten aanzien van de continuïteit en snelheid van incasseren.

Heeft u een factuur in het buitenland uiteraard ook geen enkel probleem.

Heeft u vragen ?  Bel met 085 – 2500986 of e-mail vrijblijvend naar info@optijdbetaald.nl

.

 

  • U dient uw incassozaak direct in
  • U betaalt geen abonnement- of contract- kosten
  • No cure no pay minnelijke incasso
  • 82% succesvolle incassozaken
  • Direct aanmanen naar uw debiteur
  • Adequate aanpak via de telefoon, e-mail, post of SMS
  • Een vast contactpersoon
  • Wekelijks afrekenen van volledig geïncasseerde vorderingen

Ons uitgangspunt voor een nieuwe incassozaak is dat de debiteur de incassokosten van de openstaande factuur betaalt.  Het is daarom ook rendabel om kleinere openstaande facturen en of openstaande bedragen aan ons over te dragen ter incasso

Heeft u vragen ?  Bel met 085 – 2500986 of e-mail vrijblijvend naar info@optijdbetaald.nl

 

Onderzoek wijst uit dat hoe langer u wacht des te lastiger het is om de factuur/vordering geïncasseerd te krijgen!

Geef deze dan direct uit handen op basis van no cure no pay incasso*

Hoe werkt het ? Dien direct uw openstaande factuur in op basis van “nocurenopay incasso *

of email uw factuur en/of vordering rechtstreeks naar indienen@optijdbetaald.nl

Heeft u vragen ?  Bel met 085 – 2500986 of e-mail vrijblijvend naar info@optijdbetaald.nl

Op tijd betaald inschakelen ?
Wij werken door heel nederland voor het incasseren van onbetaalde facturen, huren, leningen, verpandingen. Wij behandelen diverse incasso vraagstukken van kleine tot grote bedragen voor zowel bedrijven als ook voor particuliere opdrachtgevers. Door onze jarenlange ervaring biedt dat voor u, als opdrachtgever, zekerheid ten aanzien van de continuïteit en snelheid van incasseren.

Heeft u een factuur in het buitenland uiteraard ook geen enkel probleem.

Heeft u vragen ?  Bel met 085 – 2500986 of e-mail vrijblijvend naar info@optijdbetaald.nl

Waarom no cure no pay

De spelregels voor no cure no pay incasso zijn dat in de minnelijke fase mag er op de factuur geen sprake zijn van een dispuut, niet geleverde zaken, geen overeenkomst met klant, faillissement of ontbrekende klantgegevens.

Het is daarom ook rendabel om al uw openstaande facturen en of openstaande bedragen aan ons uit te besteden. Nieuwe incasso opdrachten worden op de dag van ontvangst in behandeling genomen.

Minnelijke incasso is de fase van het incassoproces waarbij de rechter nog niet in het spel is. Wanneer u incassobureau  inschakelt, starten wij het minnelijke incassotraject op, ook wel buitengerechtelijk incasso. De debiteur wordt door ons verzocht om te betalen. Tijdens deze fase wordt het uitstaande bedrag verhoogd met de rente en wettelijke incassokosten. De minnelijke incassofase heeft als doel om tegen betaalbare kosten de openstaande factuur betaald te krijgen.

Hoe werkt minnelijke incasso?

De debiteur wordt op verschillende manieren aangemaand te betalen. Naast schriftelijke aanmaningen kan er ook worden gekozen voor telefonisch contact, sms, whatsapp, e-mail of een huisbezoek/bedrijfsbezoek waar dat nodig is om tot een bemiddeling of passende oplossing te komen. Daarnaast is ook speciaal maatwerk mogelijk. Blijft de betaling uit dan zullen wij gepaste vervolg maatregelen nemen, uiteraard in overleg met onze opdrachtgever.

Gerechtelijke mkb incassobureau

Werkt de minnelijke helaas nog niet, dan kan het soms noodzakelijk zijn om uw vordering te laten toetsen bij de kantonrechter.  Wij geven u vooraf een advies en een beoordeling of het starten van een juridische procedure zinvol is, daarbij is het van belang hoe sterk u zaak is en of er verhaalsmogelijkheden bij de debiteur zijn.

Verder dient u rekening te houden met de duur van de procedure, welke soms enige tijd in beslag kan nemen. Het kan voorkomen dat er door de tegenpartij verweer gevoerd gaat worden.

Na uw  goedkeuring behandelen wij uw zaak vanaf het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht tot het moment dat het vonnis is geëxecuteerd

Waarom beroep doen op een incassobureau ?

Het inschakelen van een incassobureau kan heel drastisch klinken, maar wanneer er geen tegemoetkoming van de klant komt, is dit een goede oplossing. Op een bepaald moment wordt de situatie acuut en moet u wel actie ondernemen. Er is niet echt een alternatief. U wilt toch geen schulden of faillissement als alternatief?

Incassobureau’s zijn gespecialiseerd in het innen van nog openstaande vorderingen. Ze kennen hun vak en weten precies welke wettelijke middelen ze dienen aan te wenden om uw facturen betaald te krijgen. Zulke bureau’s beginnen op dezelfde manier als u. Ze nemen contact op met de debiteur, sturen aanmaningen tot betaling en proberen tot een minnelijke schikking tussen beide partijen te komen. Wat heeft u hier dan aan? Enerzijds hoeft u niet al uw energie te stoppen in deze debiteur(s). Anderzijds kan zo’n incassobureau een grotere indruk nalaten op de debiteur en kan dit zo de betaling van zijn openstaande factu(u)r(en) versnellen.

Mocht de wanbetaler in kwestie, ondanks deze aanmaningen en contacten, toch nog weigeren de achterstallige betaling in orde te brengen, dan weet het incassobureau wel raad. Het bureau weet namelijk precies hoe een procedure voor de rechtbank moet worden opgestart.

Voor meer inlichtingen over het incassobureau kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen. Dit is geheel gratis en u bent tot niets verplicht.

optijdbetaald

optijdbetaald

optijdbetaald

op tijd betaald

op tijd betaald

op tijd betaald

optijdbetaald.nl

optijdbetaald.nl

optijdbetaald.nl

op tijd betaald.nl

op tijd betaald.nl

op tijd betaald.nl

 

 

 

 

 

 

 

Incassobureau inschakelen

Wanbetalers of facturen, leningen, huurgelden die blijven openstaan? Het is een bron van ergernis voor iedere onderneming. Zeker in tijden van crisis of financiële onzekerheid zorgt dit voor ergernissen. Uw medewerkers, bijdragen, leveranciers en andere kosten moeten namelijk ook betaald kunnen worden… Als eerste stap wordt er contact opgenomen met de klant. Maar wat als de klant niet ingaat op aanmaningen of pogingen tot contact per mail of per telefoon? Wat als er geen minnelijke schikking kan worden getroffen en de onbetaalde facturen zich maar blijven opstapelen? Doe dan een beroep op een incassobureau.

Waarom beroep doen op een incassobureau?

Het inschakelen van een incassobureau kan heel drastisch klinken, maar wanneer er geen tegemoetkoming van de klant komt, is dit een goede oplossing. Op een bepaald moment wordt de situatie acuut en moet u wel actie ondernemen. Er is niet echt een alternatief. U wilt toch geen schulden of faillissement als alternatief?

Incassobureau’s zijn gespecialiseerd in het innen van nog openstaande vorderingen. Ze kennen hun vak en weten precies welke wettelijke middelen ze dienen aan te wenden om uw facturen betaald te krijgen. Zulke bureau’s beginnen op dezelfde manier als u. Ze nemen contact op met de debiteur, sturen aanmaningen tot betaling en proberen tot een minnelijke schikking tussen beide partijen te komen. Wat heeft u hier dan aan? Enerzijds hoeft u niet al uw energie te stoppen in deze debiteur(s). Anderzijds kan zo’n incassobureau een grotere indruk nalaten op de debiteur en kan dit zo de betaling van zijn openstaande factu(u)r(en) versnellen.

Mocht de wanbetaler in kwestie, ondanks deze aanmaningen en contacten, toch nog weigeren de achterstallige betaling in orde te brengen, dan weet het incassobureau wel raad. Het bureau weet namelijk precies hoe een procedure voor de rechtbank moet worden opgestart.

No cure no pay incassobureau inschakelen

Wij bieden u een full-service wat betreft het incasseren van factuur, lening, huur en/of verpanding zaken die lang blijven openstaan. Jarenlange ervaring maakt dat u op de snelst mogelijke manier uw facturen betaald zult zien. Dit alles dankzij de efficiënte en doeltreffende aanpak van Incassobureauinschakelen.nl.

Voor meer inlichtingen over het incassobureau kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen. Dit is geheel gratis en u bent tot niets verplicht. U ontvangt de nodige informatie en komt te weten hoe het bureau zo efficiënt mogelijk te werk gaat om de wanbetaler zo snel mogelijk te doen betalen.